Panic About Us Site Map Login Register 
European Academic and Research Jobs
Home
 
Job Search
 
Information
 
Login
 
Job Directory | Job Search | Advanced Job Search | Premier Jobs | Institute Profiles | Job Alerts 
Back to the previous page.

+Print
 

Four PostDocs - Foreign and Security Politics

Organisation's Logo
Utrikespolitiska institutet

Fyra post doc-tjänster (100%, 2 år)

Vill du forska vid ett ledande forskningsinstitut med fokus på utrikes- och säkerhetspolitik och arbeta med dagens mest angelägna internationella frågor? UI anställer fyra post doc-forskare till det Särskilda forskningsprogrammet inom internationell politik (SFP).

Plats: Utrikespolitiska institutet (UI) Stockholm

Sista ansökningsdag: 10 April 2023

Utrikespolitiska institutet (UI) är ett av Europas äldsta och mest etablerade forskningsinstitut, grundat 1938.

Institutet är politiskt oberoende och producerar information, analys och forskning om internationella frågor.

De sökande som anställs kommer att bedriva sin forskning inom ramen för UI:s tematiska forskningsprogram.

Varje anställning finansieras på heltid under två år. De anställda kommer att genomföra sina forskningsprojekt enligt internationell, vetenskaplig standard.

De sökande uppmuntras föreslå projekt inom följande områden:

• Europeisk politik, särskilt men inte uteslutande inriktad på europeiska och euro-atlantiska säkerhetspolitiska frågor.
• Global politik, särskilt men inte uteslutande inriktad på geopolitik kopplat till grön omställning.
• Mellanöstern- och Nordafrikapolitik, särskilt men inte uteslutande inriktad på geoekonomisk konkurrens inom regionen.
• Asiatisk politik, särskilt men inte uteslutande inriktad på relationer inom den Indo-Pacifiska regionen.

Som anställd blir du en del av ett av institutets tematiska program eller centrum, som presenteras utförligt på ui.se.

Du blir också en del av UI:s Särskilda forskningsprogram inom internationell politik (SFP) som finansieras av Utrikesdepartementet.

Programmets syfte är att bredda och fördjupa den svenska kunskapsbasen och på så sätt stärka Sveriges utrikespolitiska förmåga.

Sökande som är villiga att bedriva sin forskning inom en bredare kontext, genom att medverka i evenemang, nyhetsmedia och dialoger med yrkesverksamma, uppmuntras särskilt att söka dessa tjänster.

Kvalifikationer

Vi söker kandidater med följande kvalifikationer:

• En doktorsexamen inom ett relevant samhällsvetenskapligt ämne (t.ex. statsvetenskap, internationella relationer eller andra likande områden). Vi söker framför allt dig som är i början av din akademiska karriär och som avlagt doktorsexamen (eller lämnat in din doktorsavhandling för bedömning) vid tidpunkten för ansökan.
• God förmåga och stor potential att bedriva högkvalitativ forskning vad gäller relevanta teorier, metoder, och publikationer inom ett av de teman som anges ovan.
• God analytisk förmåga och erfarenhet av både teoretiskt baserad och policyinriktad forskning, samt god förmåga att muntligt presentera och kommunicera denna.
• Intresse och erfarenhet av policyinriktad analys och populärvetenskaplig kommunikation.
• Kunskaper i svenska och om det svenska samhället är en fördel, men inte ett krav.

Vad vi erbjuder

En spännande, internationell och professionell arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.

Arbetstiderna är flexibla.

Du kommer att få möjlighet att arbeta inom en forskargrupp med väldigt motiverade kollegor, och ha din arbetsplats i Stockholm, en av Europas mest dynamiska och framtidsinriktade huvudstäder.

Ekonomiskt stöd till konferensdeltagande och medlemskap i professionella sammanslutningar ingår i anställningen, liksom pension och försäkring från både staten och arbetsgivaren.

Läs den kompletta platsannonsen och information om hur du ansöker.

För ytterligare information om tjänsterna, kontakta Jennifer Bergman, forskningskoordinator, jennifer.bergman@ui.se.

Facklig representant för ST är Hedvig Pettersson, hedvig.pettersson@ui.se.


Status: Researcher
Location: Stockholm, SWEDEN
Advert Published: 14 Mar 2023
Expiry date: 10 Apr 2023
Academic Jobs EU Ref. No.:
Please quote this number if applying for this job offline.
J22728
 

+Send this job to a friend.


+Tell a friend about us.

     Copyright 2021 Academic Jobs EU Ltd. All Rights Reserved  | Privacy Policy